Авто замын үндсэн үзүүлэлт


 

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт байрлах Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн авто замын ТЭЗҮ, нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ болон барьж байгуулах ажлын гэрээг Батлан хамгаалах яамтай 2018 оны 6 сарын 11-ний өдөр байгуулж, ашиглалтад оруулах ажлын хэсэг 2019 оны 11 сарын 21-нд ажиллаж байнгын ашиглалтад оруулсан.

 

Авто замын үндсэн үзүүлэлт:

 

 

 Замын техникийн ангилал,                замын зэрэг

 

 Хуримтлуулагч, тусгай зориулалттай 2Б         зэрэглэлийн зам

 Замын урт

 

 17.5 км

 Далангийн өргөн

 

 15 метр

 

 

 Хучилтын хийц

 

 Өнгө асфальт бетон - 3 см

 Суурь асфальт бетон - 5 см

 Цементээр бэхжүүлсэн суурь 2 үе – 0.4м

 Хамгаалалтын төмөр хашилт

 

 4391 метр

 Замын тэмдэг

 

 177 шир

 Дохионы шон

 

 416 шир

 Хөдөлгөөний зурвасын тоо

 

 2

 Зорчих хэсгийн өргөн

 

 9 метр

 Хөдөлгөөний нэг зурвасын өргөн

 

 4.5 метр

 Хөвөөний өргөн

 

 2 х 3 метр

 Ус зайлуулах байгууламж

 

 23 байршилд төмөр бетон хоолой

 Тооцоот хурд

 

 60 км/цаг

 Бусад

 

 200 автомашины зогсоолтой

 Захиалагч

 

 “Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК

 Гүйцэтгэгч

 

 Батлан хамгаалах яам

 ТЭЗҮ, нарийвчилсан зураг төсөл     боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

 

 “ЭМ СИ ПИ СИ ЖИ АР” ХХК

 Техник технологийн хяналтын     зөвлөх үйлчилгээ

 

 “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ болон   “Ай Си Ти Сайн Консалтинг” ХХК-ийн     түншлэл