2021.06.17 EIL-ийн "Талбайн үнэлгээ, зам ба ус зайлуулах хоолой" сургалт