"Газрын тос боловсруулах дэвшилтэт технологи" хэмээх таван өдрийн сургалт


 

Энэтхэгийн газрын тосны корпорац (Indian Oil) болон Ражив Гандигийн нэрэмжит Газрын тосны технологийн хүрээлэн (RGIPT) хамтран зохион байгуулж буй "Газрын тос боловсруулах дэвшилтэт технологи" хэмээх таван өдрийн сургалтын хөтөлбөрт МГТБҮ-ийн процесс инженерийн алба хамрагдан оролцож байна.