БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Инженер
техникийн алба

Үйлдвэрийн төлөвлөлт
барилга байгууламжийн алба

Захиргаа
хуулийн алба

Санхүү
Эдийн засгийн алба

Үйлдвэрийн дагалдах
байгууламжийн алба

Тээвэр
ложистикийн алба

Дотоод
хяналтын алба

Холбоо барих
Байршил
© 2017 Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК