“Монгол газрын тос боловсруулах үйдвэр” ТӨХХК-ийн мөрдөж буй хууль тогтоомж, эрх зүйн актууд

Хууль тогтоомж эрх зүйн актууд Батлагдсан огноо Батлагдсан субьект Татаж авах
1 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27 Улсын Их Хурал http://www.legalinfo.mn/law/details/492
2 Компанийн тухай хууль 2011.10.16 Улсын Их Хурал http://www.legalinfo.mn/law/details/310
3 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2005.12.01 Улсын Их Хурал http://www.legalinfo.mn/law/details/493
4 Газрын тосны тухай хууль 2014.07.01 Улсын Их Хурал http://www.legalinfo.mn/law/details/10484
5 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999.05.14 Улсын Их Хурал http://www.legalinfo.mn/law/details/565
Засгийн газрын тогтоол
6 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2015.03.23 №113 Засгийн газар
7 Зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн тухай 2017.02.17 №59 Засгийн газар https://www.legalinfo.mn/law/details/12498?lawid=12498
8 Төрийн өмчит компани байгуулах тухай 2017.03.20 №92 Засгийн газар https://www.legalinfo.mn/law/details/12562?lawid=12562
9 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай 2018.01.24 №21 Засгийн газар https://www.legalinfo.mn/
10 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018.01.03 № 2 Засгийн газар https://www.legalinfo.mn/
11 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай 2018.01.24 №28 Засгийн газар https://www.legalinfo.mn/
МУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж
12 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тухай 2014.03.17 Дугаар 14/06 ҮАБЗ https://www.legalinfo.mn/
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын тогтоол
13 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байгуулах тухай 2017.04.04 Дугаар 108 ТӨБЗГ https://www.legalinfo.mn/
14 Зээлийн гэрээний тухай 2018.01.09 Дугаар 09 ТӨБЗГ https://www.legalinfo.mn/
15 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай 2018.04.17 Дугаар 143 ТӨБЗГ https://www.legalinfo.mn/
МУ-ын Аж үйлдвэрийн сайдын тушаал
16 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2015.03.31 Дугаар 71 АҮЯ https://www.legalinfo.mn/
Холбоо барих
Байршил
© 2017 Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК