АЖЛЫН БАЙР


Ажлын байрны зарын хугацаа дууссан

Ажлын байрны зарын хугацаа дууссан

Ажлын байрны зарын хугацаа дууссан 

ХӨДӨЛМӨР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ИНЖЕНЕР

ХӨДӨЛМӨР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил, үүргүүдийг хийж, гүйцэтгэнэ.

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил, үүргүүдийг хийж, гүйцэтгэнэ.

НЕФТЬ ХИМИЙН ИНЖЕНЕР

НЕФТЬ ХИМИЙН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил, үүргүүдийг хийж, гүйцэтгэнэ. 

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН АВТОМАЖУУЛАЛТ, ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН АВТОМАЖУУЛАЛТ, ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил, үүргүүдийг хийж, гүйцэтгэнэ.

ГИДРО ИНЖЕНЕР

ГИДРО ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил, үүргүүдийг хийж, гүйцэтгэнэ.

Холбоо барих
Байршил
© 2017 Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК