Хууль эрх зүйн орчин

МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙДВЭР” ТӨХХК-ИЙН МӨРДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ЭРХЗҮЙН АКТУУД

Хууль тогтоомж эрх зүйн актууд

 

Батлагдсан огноо     

 

Батлагдсан субьект     

 

Татаж авах

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

 

1996.05.27

 

Улсын Их Хурал

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/492

 

Компанийн тухай хууль

 

2011.10.16

 

Улсын Их Хурал

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/310

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

 

2005.12.01

 

Улсын Их Хурал

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/493

 

Газрын тосны тухай хууль

 

2014.07.01

 

Улсын Их Хурал

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/10484

 

Хөдөлмөрийн тухай хууль

 

1999.05.14

 

Улсын Их Хурал

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/565

 

Засгийн газрын тогтоол

 
   

https://www.legalinfo.mn/

 

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

 

2015.03.23   №113

 
 

Засгийн газар

https://www.legalinfo.mn/

 

Зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн тухай

 

2017.03.20   №92

 
 

Засгийн газар

https://www.legalinfo.mn/law/details/12562?lawid=12562

 

 

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай

 

2018.01.24   №21

 
 

Засгийн газар

https://www.legalinfo.mn/

 

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

 

2018.01.03   №2

 
 

Засгийн газар

https://www.legalinfo.mn/

 

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай

 

2018.01.24   №28

 
 

Засгийн газар

https://www.legalinfo.mn/

 

МУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

 
   

https://www.legalinfo.mn/

 

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тухай

 

2014.03.17

Дугаар 14/06

 

Засгийн газар

 

https://www.legalinfo.mn/

 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын тогтоол

 

2014.03.17

Дугаар 14/06

 

ҮАБЗ

 

https://www.legalinfo.mn/

 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын тогтоол

 
   

https://www.legalinfo.mn/

 

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байгуулах тухай

 

2017.04.04 Дугаар 108

 

ТӨБЗГ

 

https://www.legalinfo.mn/

 

Зээлийн гэрээний тухай

 

2018.01.09 Дугаар 09

 

ТӨБЗГ

 

https://www.legalinfo.mn/

 

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай

 

2018.04.17 Дугаар 143

 

ТӨБЗГ

 

https://www.legalinfo.mn/

 

Төрийн өмчит компани байгуулах тухай

 

2017.03.20 Дугаар 92

 

Засгийн газар

 

https://www.legalinfo.mn/

 

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах тухай

 

2015.03.31 Дугаар 71

 

АҮЯ

 

https://www.legalinfo.mn/

 

Төрийн өмчит компани байгуулах тухай

 

2017.03.20 Дугаар 92

 

Засгийн газар

 
https://www.legalinfo.mn/law/details/12562?lawid=12562

Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого (2018-2027)

 

2018.06.06 Дугаар 169

 

Засгийн газар

 

https://www.legalinfo.mn/law/details/14452?lawid=14452

 

Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр

 

2019.05.29  Дугаар 214

 

Засгийн газар

 

https://www.legalinfo.mn/law/details/14452?lawid=14452

 

Гаалийн албан татварыг хөнгөлөх тухай хууль

 

2019.11.28

 

Улсын Их Хурал

 

https://www.legalinfo.mn/law/details/14794?lawid=14794

 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль

 

2019.11.28

 

Улсын Их Хурал

 

 

https://www.legalinfo.mn/law/details/14796?lawid=14796

 

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

 

2018.10.24 Дугаар 323

 

Засгийн газар

 

https://www.legalinfo.mn/

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын нутаг дэвсгэрт 550 айлын орон сууцны хотхон байгуулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах тухай

2019.04.03 Дугаар 129

 

Засгийн газар

 

https://www.legalinfo.mn/

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай

2021.01.29 

Улсын Их Хурал

 

 http://www.legalinfo.mn/

 

 

 

СОНИРХОЛТОЙ СТАТИСТИК

Өнгөрсөн 5 жилд ОХУ болон БНХАУ-аас жилд дунджаар 1,25 сая тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн худалдан авч үүнд 1 тэрбум орчим ам. доллар зарцуулсан нь нийт импортын 25-30 хувийг эзэлсэн байна.

 
 

Төсөлд оролцсон хүн

Төсөлд оролцсон компани

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ

Төсөл дуусах хугацаа (өдөр)

Хамтрагч байгууллагууд