“Инженерс Индиа Лимитэд” компанитай Зөвлөх үйлчилгээний гэрээнд гарын үсэг зурлаа.


Төслийн менежментийн зөвлөх “Инженерс Индиа Лимитэд” компанитай Зөвлөх үйлчилгээний гэрээний төслийг эцэслэн тохиролцож, 2019 оны 05 сарын 13-ны өдөр талууд Гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Гэрээ зурагдсанаар төслийн чухал үе шат болох үйлдвэрийн суурь инженерчлэл, зураг төслийн ажил, лицензтэй технологиудын сонголт ба захиалга, ерөнхий гүйцэтгэгч нарыг сонгон шалгаруулах ажлууд эхлэх нөхцөл бүрдэж байна.

Холбоо барих
Байршил
© 2017 Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК