ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ


Б.АНХБАЯР

ТУЗ-ийн дарга
  • УУХҮЯ-ны Хүнд үйлдвэр, газрын тосны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Х.НАРАНХҮҮ

ТУЗ-ийн гишүүн
  • Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын зөвлөх

И.БАТХҮҮ

 ТУЗ-ийн гишүүн 
  • Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын дарга

Г.НАРАНБАЯР

ТУЗ-ийн гишүүн   
  • Стратегийн академи Төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал

Л.БАЯРМАНДАЛ

ТУЗ-ийн гишүүн 
  • Геологийн судалгааны төвийн гэрээт ажилтан

О.ҮРЖИН

ТУЗ-ийн гишүүн 
  • Аюулгүй байдал бодлого, судлалын төвийн дарга

Э.БАТБОЛД

 ТУЗ-ийн гишүүн
  • УУХҮЯ-ны Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Г.МИШЭЭЛТ

ТУЗ-ийн гишүүн
  • УУХҮЯ-ны Ахлах мэргэжилтэн

Д.Дэлгэрмаа

ТУЗ-ийн гишүүн 
  • ТӨБЗГ-ийн Хууль эрхзүйн газрын дарга

Хамтрагч байгууллагууд