ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ


Б.АНХБАЯР

ТУЗ-ийн дарга
  • УУХҮЯ-ны Газрын тосны бодлогын газрын дарга

Х.НАРАНХҮҮ

ТУЗ-ийн гишүүн
  • Нийслэлийн Засаг даргын орон тооны бус зөвлөх

О.ҮРЖИН

ТУЗ-ийн гишүүн 
  • Аюулгүй байдал бодлого, судлалын төвийн дарга

Р.ОЧБАДРАХ

 ТУЗ-ийн гишүүн 
  • УУХҮС-ын орон тооны зөвлөх

С.ТУЛГА

ТУЗ-ийн гишүүн
  • Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын Санхүүгийн хөрөнгийн удирдлагын хэлтсийн дарга

Д.ДЭЛГЭРМАА

ТУЗ-ийн гишүүн 
  • ТӨБЗГ-ийн Хуулийн хэлтсийн дарга

Г.НАРАНБАЯР

ТУЗ-ийн гишүүн   
  • Мэдлэгийн хотхон ТББ Гүйцэтгэх захирал

Д.ЖАДАМБА

 ТУЗ-ийн гишүүн
  • УУХҮЯ-ны ТЗУГ-ын Хуулийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  

Хамтрагч байгууллагууд