МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Дүрэм журам

Дүрэм журам

НЭР ҮЗЭХ ХОЛБООС
12020.01.20 ХАА журам шинэчлэн баталсан А.06Үзэx
22021.04.07 А-14 Журам батлах тухай – тээврийн хэрэгслээр зорчих үеийн аюулгүй ажиллагааҮзэx
32022.01.03 А-01 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай [1]Үзэx
42022.04.21 А-28 Албан томилолтын журам шинэчлэн батлах тухайҮзэx
52022.05.24 А-36 Журам батлах тухай – Ажлын хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг олгох, ашиглах журамҮзэx
62022.10.07 А-87 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухайҮзэx
72022.10.07 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайҮзэx
8AAHHҮзэx
9Албан томилолтҮзэx
10Байгууллагын нууцын жагсаалт 2022.09.07 A74 тушаалҮзэx
11ГТБҮ-т төрөөс дэмжлэг үзүүлэх журамҮзэx
12Дотоод хяналтҮзэx
13Ёс зүйн дүрэмҮзэx
14камер журамҮзэx
15Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөҮзэx
16Компанийн оффисын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааҮзэx
17Нууцын тухайҮзэx
18Өмч хамгаалах зөвлөлийн тухайҮзэx
19Хуримтлалын санҮзэx
20Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтҮзэx

“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжилтийн явц

Манай компани нь ил тод, бие даасан, хараат бус, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулахдаа хүрээлэн буй орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, ажиллагсдынхаа эрх ашгийг дээдэлж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.