МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТУЗ-н дарга, “Эрднэс Монгол” ХХК, Үйлдвэрлэл, технологийн бодлогын газрын ахлах менежер

Хараат гишүүн.  УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Хараат гишүүн.  ЗГХЭГ, Реферант

Хараат гишүүн.  ЭЗХЯам, ТЗУГ-н дарга.

Хараат гишүүн.  СЯам, Дотоод аудит, Хяналт шинжилгээний үнэлгээний хэлтсийн дарга.

Хараат бус гишүүн.  ШУТИС Хэргэлээний шинжлэх ухааны сургуульд дэд профессор

Хараат бус гишүүн.  “Залуусын оролцоо нийгмийн шинэчлэл” ТББ нарийн бичгийн дарга

Хараат бус гишүүн.  ХААИС-ын Хэрэглээний эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгч

Хараат бус гишүүн.  Эс Эм Эс трейд” ХХК гүйцэтгэх захирал

“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжилтийн явц

Манай компани нь ил тод, бие даасан, хараат бус, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулахдаа хүрээлэн буй орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, ажиллагсдынхаа эрх ашгийг дээдэлж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.