МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТУЗ-ийн дарга, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Үйлдвэрлэл, технологийн бодлогын газрын ахлах менежер

Хараат гишүүн.
УУХҮЯ-ны Газрын тосны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн дарга

Хараат гишүүн. ЗГХЭГ-ын референт

Хараат гишүүн.
Эдийн засгийн хөгжлийн яамны ТЗУГ-ын дарга

Хараат гишүүн. 
Сангийн яамны Дотоод аудит, Хяналт шинжилгээний үнэлгээний хэлтсийн дарга

Хараат бус гишүүн.
ШУТИС-ийн Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн дэд профессор

Хараат бус гишүүн.
“Залуусын оролцоо нийгмийн шинэчлэл” ТББ-ын нарийн бичгийн дарга

Хараат бус гишүүн.
ХААИС-ийн Хэрэглээний Эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгч

“Дорнын түншлэл” бизнесийн зөвлөлийн зөвлөх, судлаач

Хуваалцах:

“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжилтийн явц

Манай компани нь ил тод, бие даасан, хараат бус, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулахдаа хүрээлэн буй орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, ажиллагсдынхаа эрх ашгийг дээдэлж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.