МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨСЛИЙН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨСЛИЙН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

“Монгол Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК нь газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн нарийвчилсан ТЭЗҮ-ийг Энэтхэгийн инженер, мэргэжилтнүүдтэй хамтран боловсруулж 2018 оны 11 дүгээр сард УУХҮЯ-ны Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл хэлэлцэн хүлээн авсан.

Төслийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2019 оны 05-р сарын 13-ны өдөр “Engineers India Limited” компанитай байгуулж, үйлдвэрийн инженерчлэл, зураг төслийн ажлыг эхлүүлсэн.

“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” байгуулах цогц төсөл нь үйлдвэрийн үндсэн технологийн байгууламжуудаас гадна цахилгаан станц, ус хангамжийн байгууламж, ачих буулгах байгууламж, агуулах сав, резервуар, түүхий тос дамжуулах хоолой, төмөр зам, авто замын бүтээн байгуулалтаас бүрдэнэ. Мөн үйлдвэрт ажиллагсдын амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийгмийн асуудлыг давхар шийдэх зориулалттай 550 айлын орон сууц, сургууль цэцэрлэг, худалдаа үйлчилгээний төв зэргээс бүрдсэн “Газрын тосны үйлдвэрийн хотхон” багтах юм.

                                     Үйлдвэрийн үндсэн өгөгдөл

Хүчин чадал:                                             Жилд 1,5 сая тонн тос боловсруулах    

Үйлдвэрийн байршил:                              Дорноговь аймаг, Алтанширээ сум

Боловсруулах тос:                                      Газрын тосны Тосон-Уул XIX & Тамсаг-XXI талбайгаас олборлосон тос        

Бүтээгдэхүүний чанар:                               Монгол улсын болон Евро V стандартад нийцсэн    

Жилд ажиллах хугацаа:                             8000 цаг (8750 цаг ажиллах боломжтой)

Гүн боловсруулалтын технологи:              Гидрокрекинг

Үйлдвэрээс гарах бүтээгдэхүүн:              43 мянган  тонн Шингэрүүлсэн шатдаг хий

                                                                     339 мянган  тонн Авто бензин

                                                                     824 мянган тонн Дизель түлш

                                                                     80 мянган тонн Онгоцны түлш        

                                                                     47 мянган  тонн Зуухны түлш

“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжилтийн явц

Манай компани нь ил тод, бие даасан, хараат бус, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулахдаа хүрээлэн буй орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, ажиллагсдынхаа эрх ашгийг дээдэлж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.