МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Фото арxив 2018

Фото арxив 2018

2018.06.22 дэд бүтэц нээлт

2018.06.22 ҮЙЛДВЭР ШАВ ТАВИХ ЁСЛОЛ

2018-11-15 ЭБМЗ НТЭЗҮ ХҮЛЭЭН АВСАН

Хуваалцах:

“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжилтийн явц

Манай компани нь ил тод, бие даасан, хараат бус, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулахдаа хүрээлэн буй орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, ажиллагсдынхаа эрх ашгийг дээдэлж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.