МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Xууль эрx зүйн орчин

Xууль эрx зүйн орчин

НэрҮзэx xолбоос
12014.03.17 ҮАБЗ-н зөвлөмж №14-06Үзэx
22014.10.01 БОНХЯ тогтоол №2014-5Үзэx
32015.03.23 ЗГ-ын тогтоол №113Үзэx
42015.03.31 АҮ-ийн сайдын тушаал №71Үзэx
52016.04.28 МУЗГ-БНЭУ зээлийн хэлэлцээрҮзэx
62017.02.01 УУХҮСайдын тушаал №A26Үзэx
72017.02.09 УУХҮЯ ТНБД-н тушаал №А16Үзэx
82017.02.17 ЗГ-ын тогтоол №59Үзэx
92017.03.20 ЗГ-ын тогтоол №92Үзэx
102017.04.04 ТӨБЗГ-ын тогтоол №108Үзэx
112017.06.07 ЗГ-ын тогтоол №163Үзэx
122017.06.20 ЗГ-ын тогтоол №177Үзэx
132018.01.03 ЗГ-ын тогтоол №2Үзэx
142018.01.24 ЗГ-ын тогтоол №28Үзэx
152018.05.02 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэгдэл №20Үзэx
162018.06.13 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №26Үзэx
172018.08.09 УУХҮСайдын тушаал №А193Үзэx
182018.10.24 ЗГ-ын тогтоол №323Үзэx
192018.10.24 Тогтоол №323 (Хувьцаа эзэмшигч, Ком.дүрэм, Түүхий тос, Дам.хоолой, ТМЗ, Ус)Үзэx
202019.01.15 УУХҮСайдын тушаал №А06Үзэx
212019.03.01 ЗГХЭГ-ын даргын тушаал №24Үзэx
222019.04.03 ЗГ-ын тогтоол №129Үзэx
232019.04.04 ТЕГ-ын албан тоот №01-479Үзэx
242019.05.17 ЗГ-ын тогтоол №196Үзэx
252019.06.04 ҮАБЗ-н зөвлөмж №21-14Үзэx
262019.06.05 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №25Үзэx
272019.08.08 УУХҮСайдын тушаал №А166Үзэx
282020.01.06 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №1Үзэx
292020.01.08 ЗГ-ын тогтоол №14Үзэx
302020.02.19 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №11Үзэx
312020.06.23 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №37Үзэx
322020.08.21 ЕС-ын захирамж №32Үзэx
332020.09.01 ШСайдын тушаал №94Үзэx
342020.10.02 УУХҮСайдын тушаал №А-246 (Шадар сайдын ажлын хэсгийн нарийвчилсан план)Үзэx
352020.10.23 УУХҮСайдын тушаал №А-267 (Дам.хоолой-Ажлын хэсэг)Үзэx
362020.11.04 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №58Үзэx
372020.12.09 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №69Үзэx
382021.01.09 01-2195 УУХҮЯ – ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл хүргүүлэх тухайҮзэx
392021.01.25 УУХҮЯ ТНБД-ын тушаал №А08Үзэx
402021.01.29-ГТБҮ-ийг дэмжих тухай хуульҮзэx
412021.02.26 ЗГХЭГ-УУХҮСайдын тушаал №16А32Үзэx
422021.07.07 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл №41Үзэx
432021.08.11 ЗГ-ын тогтоол №241Үзэx
442021.09.13 ШСайдын албан даалгавар №01-21Үзэx
452021.09.15 ЕСайдын албан даалгавар №01Үзэx
462021.10.05-Үйлдвэржилтийн бодлогын БХ-ны тогтоол №04Үзэx

“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжилтийн явц

Манай компани нь ил тод, бие даасан, хараат бус, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулахдаа хүрээлэн буй орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, ажиллагсдынхаа эрх ашгийг дээдэлж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.