МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

EPC 03 – Үйлдвэрийн цахилгаан станц

EPC 03 – Үйлдвэрийн цахилгаан станц

EPC 03 багц ажлын Ерөнхий гүйцэтгэгч компаниар БНЭУ-ын “Megha Engineering & Infrastructure Limited” компани шалгарч 2022 оны 10-р сард  гэрээ байгуулсан. Үйлдвэрийг цахилгаан, дулаан, уураар хангахын тулд өөрийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн дизель болон зуухны түлшээр ажиллах, цахилгаан станцыг барьж барьж байгуулна.

  Дулааны цахилгаан станцын холбогдох байгууламжууд:

  • Хэрэглээний уурын генераторууд
  • Уурын турбин генераторын барилга
  • Деаэратор
  • Түлшний агуулах түүний шугам хоолой
  • Хангамжийн системүүд
  • Дэд станцын болон удирдлагын өрөөний барилга
  • Дизель генераторын барилга, байгууламж

  Дулааны цахилгаан станц нь хэт халсан уур үйлдвэрлэх 2  уурын генератор, 2 уурын турбингенератороос бүрдэнэ. Уурын генератороос гарах өндөр даралтын уурын параметр нь 40 кг/см2*г, 4850С байна. Үүгээр 2 турбиныг ажиллуулж цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх ба бусад шаардагдах уурын хэрэглээг хангана.

  Хуваалцах:

  “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжилтийн явц

  Манай компани нь ил тод, бие даасан, хараат бус, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулахдаа хүрээлэн буй орчинд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, ажиллагсдынхаа эрх ашгийг дээдэлж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.