ТАНИЛЦУУЛГА

Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Засгийн газрын зээлийн хөрөнгөөр “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий “Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК нь 2017 оны 4 дүгээр сард Засгийн…

Continue ReadingТАНИЛЦУУЛГА

ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Дэлхий даяар нийгэм, эдийн засаг, оюун санааны хөгжлийн шинэ эрин үе ирж буй өнөө үед баялаг сайхан нутгийнхаа буян хишгийг монголын нийт ард түмэндээ үр өгөөжтэй, тэгш, шударга хүртээж, улс…

Continue ReadingЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦ (2023 оны 12-р сарын байдлаар)

Газрын тос дамжуулах хоолой барих ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчээр шалгарсан БНХАУ-ын төрийн өмчит “Norinco International Cooperation” компани 2022 оны сүүлээс ажлаа эхлүүлсэн. 2022 онд тус компани ажлын нарийвчилсан зураг, түүхий тосны…

Continue ReadingБАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦ (2023 оны 12-р сарын байдлаар)

ТОГТООЛ ШИЙДВЭР

Дамжуулах хоолойн бүтээн байгуулалтын ажилтай холбогдон гарсан тогтоол шийдвэрүүдийн жагсаалт  2022/ 09/ 26 • 2018.06.13: ЗГ-ын 26 тэмдэглэлээр “түүхий тос дамжуулах хоолойг НТЭЗҮ-ээр тооцоолсон хөрөнгө оруулалтын зардлаас бага өртөгтэйгөөр ОХУ,…

Continue ReadingТОГТООЛ ШИЙДВЭР

СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

Техникийн эдийн засгийн үнэлгээ болон бусад судалгааны ажил  2022/ 09/ 22 Үйлдвэрийн ТЭЗҮ-д туссан газрын тос дамжуулах хоолойн трасс дагуу хийсэн хээрийн судалгааны ажил 2020.02.15 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-д…

Continue ReadingСУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

ГАЗРЫН ТОС ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ НЬ МАНАЙ УЛСЫН ХУВЬД ЦОО ШИНЭ ТЭЭВРИЙН СИСТЕМ ЮМ

Түүхий тос болон газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямд зардлаар, найдвартай тээвэрлэх хэрэгсэл нь Дамжуулах хоолой бөгөөд дэлхийн олон улс оронд хэрэглээнд нэвтрүүлээд 100 гаруй жил болж байна. Түүхий тос дамжуулах…

Continue ReadingГАЗРЫН ТОС ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ НЬ МАНАЙ УЛСЫН ХУВЬД ЦОО ШИНЭ ТЭЭВРИЙН СИСТЕМ ЮМ

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

Газрын тос дамжуулах хоолойн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ОУ-ын тендер Газрын тос дамжуулах хоолойн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ОУ-ын тендер УУХҮЯ-ны ТНБД-ын тушаалаар "Газрын тос дамжуулах хоолойн төслийг санхүүжүүлж, барих гүйцэтгэгчийг сонгон…

Continue ReadingГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР